Ejere af EMR EMR Murer og Entreprenør A/S (herefter EMR) er et mellemstort byggefirma og vi udfører næsten alle former for byggerier overalt i Danmark.

Vi beskæftiger p.t. omkring 200 dygtige og engagerede medarbejdere, som for en stor dels vedkommen er blevet udlært hos os og/eller har været ansat her i mange år.

Med udgangspunkt fra domicilet i Nørre-Snede deltager vi ved opførelse af alle former for bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri samt ved udførelse af større bygnings-/konstruktionsmæssige arbejder ved udførelse af anlægs- og infrastrukturopgaver. Arbejderne udføres i alle entrepriseformer; total-, hoved- eller fagentreprise.

Vores spidskompetencer er beton-, jernbeton-, elementmontage, murer-, klinke-/flise- og tømrerarbejder. Til alle andre arbejder benytter vi anerkendte underentreprenører og vi har igennem årene opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde med mange gode underentreprenører og -leverandører.

I EMR indgår endvidere Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S med domicil i Brabrand (herefter PP) og som beskæftiger yderligere omkring 100 dygtige medarbejdere. Selskabet er koncernforbundet til EMR, men er et selvstændigt selskab.

EMR og PP er opbygget efter de samme dyder. Ledelserne og alle vores dygtige medarbejdere vil med udgangspunkt i ord-/vedholdenhed, fleksibilitet og en solid økonomisk forankring hver dag arbejde på at vi skal leve op til: ”EMR og PP – to af Danmarks bedste byggevirksomheder”.

Ejerforhold

EMR er en velkonsolideret byggevirksomhed og med en historie der går helt tilbage til 1968. Selskabet blev startet op af murermester Erik Møller Rasmussen.

Selskabet har altid været ejer ledet. Nuværende ledelse har været beskæftiget op til 33 år i selskabet og de fleste har været medejere/ejere siden 1999.

Ejerforhold i dag:

  • M. Dam Holding ApS (direktør Michael Dam) 25,0 %
  • Samm-Invest ApS (direktør Søren Nøhr Rasmussen) 25,0 %
  • Ripevial ApS (adm. direktør Per Breinbjerg) 15,0%
  • Søby Finans ApS (afdelingsleder Morten Søby) 15,0 %
  • EMR Invest 2 ApS (entrepriseleder Daniel Simonsen) 10,0 %
  • EMR Invest 2 ApS (entrepriseleder Søren Nygaard Jensen) 10,0%

Organisationsdiagram

img