Historien om EMR startede den 1. april 1968, med den nyuddannet unge murer Erik Møller Rasmussen som besluttede sig for at starte egen virksomhed og grundlagde det vi i dag kender som EMR Murer og Entreprenør A/S.

Erik var igennem alle årene meget involveret i selskabet, og han sparede ikke sig selv på nogen måde, når det kom til selv at skulle arbejde. De første få år som medarbejdende murer, men efterfølgende som leder af et voksende foretagende.

Erik Møller Rasmussen var en vellidt arbejdsgiver og samarbejdspartner, for medarbejdere, kunder, leverandører, underentreprenører m.v. Selv ikke et økonomisk kollaps i 1990 stoppede ham, med familiens hjælp, samarbejde med medarbejdere og med forståelse fra praktisk talt alle andre, fik han genrejst sit firma.

I 1999 påbegyndte et generationsskifte i EMR Murer & Entreprenør A/S og "stafetten" som leder blev i 2008 videregivet inden han i 2009 solgte de sidste aktier i selskabet.

Med generationsskiftet i 1999 blev Michael Dam, Per Breinbjerg og Søren Nøhr Rasmussen medejere af selskabet, og overtog ledelsen af hele koncernen.

De nye medejere blev plukket ud af medarbejderstaben og var således allerede fortrolige med hinanden og virksomhedskulturen. 

  • Per Breinbjerg (del af EMR siden 01.08.1990) adm. direktør koncern
  • Michael Dam (del af EMR fra 1987-90 som tømrerlærling samt senere som uddannet ingeniør, hvorefter han været en del af EMR siden 01.04.1996) direktør EMR

Ønsket om at vækste og styrke firmaets markedsposition længere østpå, førte i 2003 til opkøbet af murer- og betonentreprenør firmaet Poul Pedersen A/S i Brabrand. 

Poul Pedersen A/S blev grundlagt af Poul Pedersen i 1983 der senere overdrog firmaet til Keld Christensen i 1997. Keld fortsatte som direktør i PP de første par år efter salget, inden han overlod firmaet til EMR med Søren Nøhr Rasmussen som daglig leder i 2008-2024. 

Med den styrkede ejerkreds på plads blev fokus rettet mod at vækste virksomheden, øge omsætningen, udvikle kundekredsen og udvide arbejdsområdet geografisk.

I takt med den stigende vækst og udviklingen af virksomheden blev yderligere 2 medarbejdere i 2007 en del af den ejerkreds

  • Morten Søby (del af EMR siden 20.10.2003) afdelingschef
  • Keld Thisgaard (del af ejerkredsen frem til 2022, hvor han efter eget ønske udtrådte af ejerkredsen)

Som led i ønsket om løbende generationsskifte og styrkelse af EMR's markedsposition og det øgede fokus på forretningsområdet indenfor stor-, hoved- og totalentrepriser, valgte man i 2017 at søge indenfor egne rækker og udvide ejerkredsen med 2 nye medejere

  • Daniel Simonsen (del af EMR siden 01.07.2013) afdelingschef
  • Søren Nygaard Jensen (del af EMR siden 01.06.2015) afdelingschef

Med ønsket om at fastholde EMR's markedsposition og skabe vækst og udvikling, er det vigtigt at ejerkredsen forbliver dynamisk og at der sker et løbende og naturligt generationsskifte med en glidende overgang til følge.

Der er derfor i ejerkredsen enighed om at der er behov for fornyelse og nye kræfter løbende.

EMR kunne i 2018 fejre 50-års jubilæum. Dagen blev markeret og fejret på behørig vis med ansatte og forretningsforbindelser.

Fundamentet og det bærende forretningsområde i EMR har altid være vores egenproduktion.

EMR startede oprindelig med at udføre murer- og betonarbejder. Men ekspanderede gennem 70-80'erne til også at udføre fagentrepriser indenfor jord-, kloak-, anlæg-, murer-, tømrerarbejder samt elementmontage. Ved nedgangen og kollapset i 1990 "blev firmaet nulstillet" og søgte tilbage til rødderne og fundamentet indenfor murer- og betonarbejder. Efter at have udvidet ejerkredsen i 1999 rejste EMR sig igen, så de i dag står stærkere end nogensinde, og har fået stor aktivitet øst for Storebælt i særdeleshed i København. Så i dag udfører vi igen opgaver indenfor hele bygningsdelen; byggeplads-, beton-, murer-, tømrerarbejder og elementmontage. Indenfor de senest par år er jord og kloakarbejder også igen blevet en del af paletten, dog primært øst for Storebælt.